Blue Flower

ประกันไฟ

ประกัน ALL RISKS บทที่ 1 ประกันไฟ ไฟไหม้,ฟ้าผ่า,ระเบิด ประกันไฟ หรือ ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) คือ กรมธรรม์แบบระบุภัย แปลง่ายๆ เขียนภัยอะไรก็คุ้มครองแค่ภัยนั้น เช่น ไฟไหม้, ฟ้าผ่า,ระเบิด, และอื่นๆตามแต่จะซื้อภัยเพิ่มนะ, อ้าวแล้วภัยอื่นๆละมีมั้ยที่พอเกิดขึ้นแล้วจะไม่คุ้มครอง. ขอบอก ณ บรรทัดที่ 2 นี้เลยว่า "เพียบ" {หลักการรับประกันภัยพื้นฐานของเรา คือ มีเงินจ่าย เราก็ตามหา เหยื่อหรือผู้โชคดีรับประกันภัยให้ได้ ตามความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม} ประกันไฟเป็นกรมธรรม์พื้นฐานที่ชาวบ้านมักจะซื้อกัน ติดบ้าน ติดโรงงาน หวังลึกๆว่าไฟไหม้แล้วจะได้บ้านใหม่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ เอ่อ... อันนั้นก็ต้องขอบอก ณ บรรทัดที่ 4 ว่า "ฝันไปเถอะ" กรมธรรม์บ้านๆแบบนี้ 80% หักค่าเสื่อม... อะจ้าก แล้วไอ้คำว่า หักค่าเสื่อมค่าเสื่อ นี่มันคืออะไร? ต้องลองแล้วจะรู้จะแอบหลอน แต่สบายใจได้นะ ค่าเสื่อมที่หักจากราคากลาง(หรือ ราคาซื้อขาย ณ วันที่เกิดเหตุความเสียหายนั้น) หักแล้วก็ยังพอรับสภาพได้, อนาคตสัก บทความนึงจะมาสาธยายพื้นฐานเงื่อนไขพิเศษเอกสารแนบท้าย ชื่อว่า Replacement Value พูดแล้วดูฉลาด(แกมโกง) แต่สุดท้ายแล้วเชื่อมั่นว่า บริษัทประกันภัยจะเลิกเอาเปรียบชาวบ้านที่ไม่รู้ wording เพิมไว้ให้หมดทุกกรมธรรม์นะ

 

วิธีการแก้ไข (Solutions)

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด หรือ ประกันสรรพภัย (All Risks Insurance) คือ กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมที่สุดในช่วงศตวรรษปี 2000-2xxx ชดเชยค่าสินไหมทดแทนของความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและ/หรือทรัพย์สินที่เก็บเอาไว้ในสถานที่เอาประกันภัย เนื่องจาก สาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นในกรมธรรม์